Tel 1 : 069 84 33 66

Tel 2 : 067 308 306

E mail: laki-ml@hotmail.com

Podgorica 81000 , Ulica Ratnih Veterana bb