viber-icon-55x55Tel 1 : 069 84 33 66
Tel 2 : 067 308 306
E mail: laki-ml@hotmail.com
Podgorica 81000 , Ulica Ratnih Veterana bb